balistika@seznam.cz

 

 Balistika.cz

 

Úvod

Vnější balistika:

    Teorie

    Program

    Stoupání vývrtu

    308W - ukázka

Vnitřní balistika

Balistika vzduchovky

22 LR

357 mag

44 mag

44 mag laborace

MOA, MilDot

Větrné elektrárny

Ke stažení

 

TOPlist

308 Winchester - moderní výpočet dráhy střely

 

Rozdělení balistických programů podle způsobu zahrnutí odporu vzduchu střely (doporučuji pročíst základy vnější balistiky, viz Teorie):

  1. Součinitel odporu vzduchu C je nulový (bez odporu): tj. šikmý vrh, uvedeno pro úplnost.

  2. Součinitel odporu vzduchu C nezávisí na rychlosti (konstanta): tzv. "Teorie plochých drah", výpočet se dá velmi snadno realizovat např. v Excelu. V tomto přiblížení se nedá použít balistický koeficient BC. Stále se ale prodávají programy používající toto přiblížení.

  3. Součinitel odporu vzduchu C(v) vyjádřen pomocí funkce odporu vzduchu G1 a BC: nejpoužívanější závislost součinitele odporu vzduchu na rychlosti. Všichni výrobci střel a nábojů udávají BC vztažený k této funkci (i když se o tom někteří nezmiňují). Také většina programů má v sobě zabudovanou tuto (a mnohdy jen tuto) funkci. Pro velké vzdálenosti je funkce G1 nevhodná, zvláště pokud se rychlost střely blíží k rychlosti zvuku, u moderních střel je odporu vzduchu výrazně jiný.

  4. Součinitel odporu vzduchu C(v) vyjádřen pomocí funkce odporu vzduchu G1 a několika BC pro různé rychlosti: snaha firmy Sierra o přesnější výpočet na velké vzdálenosti. Pro jednu střelu firma udává až pět BC pro různé rychlosti střely, kterými se koriguje tvar funkce G1. Jen málo programů dokáže počítat s proměnným BC.

  5. Součinitel odporu vzduchu C(v) vyjádřen pomocí dalších standardních funkcí odporu vzduchu (G2, G5, G6, G7 a G8) a BC: pro velké vzdálenosti přesnější výpočet, tyto funkce jsou naměřené pro střely moderního tvaru (viz. tvary střely), nicméně stále je nutný přesně naměřený BC pro tyto funkce. Některé programy takto dokáží počítat.

  6. Součinitel odporu vzduchu C(v) získán z radarového měření konkrétní střely. Maximálně přesná metoda, ke každé střele je naměřená funkce odporu vzduchu, BC už není potřeba. Tato metoda je ale poměrně náročná na experimentální vybavení a jen málo programů umožňuje načít naměřenou funkci odporu.

 

Příklad výpočtu dráhy střely pro střelu 308 LAPUA Scenar 167 gr. metodami (b), (c) a (f)

Záměrná vzdálenost: 100 m

Výška osy mířidel: 50 mm

v0 = 800 m/s

Standardní atmosférické podmínky

BC podle firmy Lapua pro funkci G1: 0,47

Firma Lapua uveřejněním radarových měření odporu vzduchu pro své terčové střely (leden 2009)  podstatně zvýšila přesnost balistických výpočtů na velké vzdálenosti.  Naměřený odpor vzduchu je výrazně vyšší pro nízké rychlosti než při použití klasické funkce G1, také pokles dráhy střely pro velké vzdálenosti vychází větší než klasickým výpočtem. To ale platí i pro střely jiných výrobců, ti ovšem udávají jen BC, takže přesný výpočet není možné provést a paradoxně se zveřejněním přesných dat firma Lapua poškozuje.

Na obrázku jsou funkce odporu vzduchu a dále výpočet převýšení dráhy střely. Koeficient C pro teorii plochých drah je určen z počáteční rychlosti a rychlosti v zadané vzdálenosti (v100 = 737 m/s spočteno pomocí G1)

 

 

 

Pro vzdálenost 1000 m je rozdíl mezi jednotlivými typy výpočtů i více než metr a bez experimentálních korekcí jsou výpočty jen s funkcí G1, nebo dokonce jen podle Teorie plochých drah, nepoužitelné. Na jistém zahraničním fóru je ověření výpočtu s radarově naměřeným odporem s praxí pro ráži 338 Lapua Magnum, střela 250 gr. Scenar. Do 1600 m výpočet odpovídal "na klik", na 2000 m bylo třeba "jen několik" kliků korekce, což ale pro takovou vzdálenost může být způsobeno i jinými vlivy než odporem vzduchu. Je zřejmé, že zveřejněná radarová data jsou přesná a použitelná k výpočtům i na extrémní vzdálenosti.  

 

 

Příklad výpočtu dráhy střely pro střelu 308 Sierra MatchKing 168 gr. metodami (b), (c) a (e)

Záměrná vzdálenost: 100 m

Výška osy mířidel: 50 mm

v0 = 800 m/s

Standardní atmosférické podmínky

BC podle firmy Sierra pro funkci G1:

0,462 pro rychlosti nad 793 m/s

0,447 pro rychlosti pod 793 m/s

0,424 pro rychlosti pod 640 m/s

0,405 pro rychlosti pod 488 m/s

Firma Sierra se snaží zpřesnit výpočet zavedením více balistických koeficientů pro klasickou funkci G1. Funkce použitá při výpočtu má pak "zubatý" tvar jak je patrné z obrázku, proměnný BC slouží ke zvýšení odporu vzduchu pro nízké rychlosti. Koeficient C pro teorii plochých drah se určí z počáteční rychlosti a rychlosti v zadané vzdálenosti (v100 = 736 m/s spočteno pomocí G1).

 

 

 

Opět pro velké vzdálenosti je pokles dráhy střely větší při použití proměnného BC, tj. reálnější funkce odporu. Použití radarem naměřené funkce odporu by ale bylo přesnější.