balistika@seznam.cz

 

 Balistika.cz

 

Úvod

Vnější balistika:

    Teorie

    Program

    Stoupání vývrtu

    308W - ukázka

Vnitřní balistika

Balistika vzduchovky

22 LR

357 mag

44 mag

44 mag laborace

MOA, MilDot

Větrné elektrárny

Ke stažení

 

TOPlist

Vnitřní balistika vzduchovky - popis programu

 

Program umožňuje ze zadaných parametrů vzduchovky vypočíst rychlost střely, rychlost pístu, dráhu pístu, tlak a teplotu ve vzduchovce. Pokud energie střely při výpočtu přesáhne 16J, výpočet se zastaví:

 

 

Návod na použití programu

Ovládání programuje jednoduché. Buď zadáme vstupní parametry ručně nebo načteme přiložený soubor (Slavia 630.txt). Při zadání nesmyslných vstupních údajů může dojít k zamrznutí programu. Stisknutím tlačítka "Výpočet" se provede výpočet. Lze měnit veličiny na osách grafu (ale pozor, při volbě zobrazení dráhy střely na ose X lze na osu Y vynést jen rychlost střely, tlak ve válci a teplotu v hlavni). Výpočet a použité parametry lze uložit do souboru (formát txt), soubor je možné znova načíst. Pokud energie střely přesáhne 16 J, výpočet se zastaví.

Dále je v programu převod jednotek a výpočet síly pružiny. Zadáním požadovaných parametrů pružiny lze vypočíst sílu vyvinutou pružinou při zvoleném stlačení. Počet aktivních závitů = celkový počet závitů – 4, tj. ubereme dva z každé strany, alespoň tak se mi to osvědčilo.Při výpočtu je uvážen vliv kanálku mezi válcem a hlavní, jeho parametry jsou zvoleny pro Slavii 630. Protože ale kanálek má zanedbatelný vliv na průběh výstřelu, jeho parametry nelze měnit.

 

Vstupní parametry:

Ráže

Hmotnost střely

Délka hlavně

Hmotnost pístu

Průměr pístu

Tloušťka těsnění

Hmotnost pružiny

Zdvih pružiny (pístu) – využitelný objem vzduchového válce

Minimální a maximální síla pružiny – Síla pružiny před a po stlačení pístu

 

Tyto parametry ve většině případů není třeba měnit:

Adiabatický exponent vzduchu

Koeficient odporu – vyjadřuje tření v hlavni během výstřelu, určeno pro Slavii 630

Počáteční tlak – tlak potřebný k zaříznutí střely do drážek

Koeficient tření mezi pístem a pouzdrem – určeno pro těsnění ze Slavie 630

Atmosférický tlak

Krok výpočtu – čím menší, tím přesnější výpočet

 

Poznámka:

Minimální síla pružiny: pružina je předepnutá, u Slavie 631 je její stlačení v klidu cca 35 mm.

Maximální síla pružiny: stlačení v klidu + zdvih pružiny (pístu), u Slavie 631 je zdvih 60 mm a celkové stlačení před výstřelem je tak 95 mm.